Tietosuoja

MoniSos Oy ei tarvitse toiminnassaan asiakasrekisteriä. Sen palveluissa ei synny pitkäaikaisia asiakassuhteita, joiden vuoksi siitä tarvittaisiin. MoniSos ei tee varsinaista lastensuojelutyötä tai perhetyötä vaan sen toiminnassa henkilötietoja (asiakkaisen nimiä, osoitteita ja puhelin numeroita) käytetään vain väliaikaisesti erilaisten lastensuojeluasiakirjojen laadinnan aikana. Välittömästi niiden väliaikaisen käytön jälkeen, esim. kun olosuhdeselvitysasiakirjaluonnos on valmis, ei em. asiakastiedoilla ole enää käyttöä MoniSosissa ja ne poistetaan MoniSosin tiedostoista.

Asiakkaan intimiteettisuoja taataan. Olosuhdeselvityksiin tai huostaanottoasiakirjoihin saattaa liittyä MoniSos:in toimistotilassa tehtäviä töitä. Sosiaalityöntekijän tarvitsemat asiakirjaluonnokset postitetaan kunnan sosiaalitoimistoon tallennustikulla, faksataan tai toimitetaan paikan päälle.

Sosiaaliasiamiestoiminnassa saatetaan tarvita asiakkaan asiaansa MoniSosille lähettämiä asiakirjoja liittyviä asiakirjoja. Ne palautetaan asiakkaalle välittömästi niiden käytyä työssä tarpeettomaksi.

Kaikki tiedot säilytetään lukitussa tilassa (lukittu pöytälaatikko).

MoniSos noudattaa toiminnassaan normaalia vaitiolovelvollisuutta