Sopimuksen sisällöstä

Toimeksiantosopimus on muodoltaan mahdollisimman tilaajamyönteinen. Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, ellei työn laatu tyydytä tai tilaaja kokee, että työtehtävien hoito käy liian vaikeaksi, koska palveluntuottajalla ei ole allekirjoitusoikeutta.

Irtisanomistilanteessa palkkio maksetaan vain ajalta ennen irtisanomista. Pelkkien asiakirjatilausten (esim. olosuhdeselvitys) osalta palvelua ei laskuteta lainkaan, mikäli työn laatuun ollaan tyytymättömiä.

Liitetiedostona (ks. Etusivu, ’sopimusluonnos’) on avoimen viran tai viransijaisuuden hoitoa koskeva sopimusluonnos pohjaksi varsinaisen sopimuksen laadinnalle.