Vastineet

  • Koko asiakirjan laadinta yhteistyössä sosiaaliviranomaisen kanssa.
  • Tutustuminen tausta-aineistoon
  • Vastineluonnosten laadinta asiakkaiden muutosvaatimuksiin perusturvalautakunnalle ja eri oikeusasteisiin sekä muistutuksiin ja kanteluihin
  • Koko sosiaalitoimen saralta

Hinta

Alkaen 1000 e/vastine. HUOM! Tarvittaessa saat MoniSosilta ostopalvelusopimusluonnoksen tarkasteltavaksesi.