Tapaamisoikeussopimukset

  • Neuvottelut vanhempien kanssa
  • Sopimuksen laadinta
    • Tavoitteena mahdollisimman yksityiskohtainen sopimus
      Asiaan palaaminen tarvittaessa

Mikäli sopimus tehdään LHT-selvityksen tai olosuhdeselvityksen osana, hinta on edullisempi.