Olosuhdeselvitykset

Työurani aikana olen tehnyt n. kolmekymmentä olosuhdeselvitystä.

MoniSos tuottaa kaikki olosuhdeselvityksen osa-alueet:

  • Perehtyminen sosiaalitoimistolta (mahdollisesti) saatavaan tietoon asiakasperheistä
  • Vanhempien tapaaminen ja lapsen kuuleminen (sen tarpeellisuudesta ja lapsen iästä riippuen).  Tapauksesta riippuen tavataan vanhempia näiden kotona 1-3 kertaa, 2-4 h /osapuoli lapsen (lasten) läsnä ollessa.  Lasta kuullaan neutraalissa ympäristössä (esim. koulun tiloissa). Lapsen kuuleminen tehdään aina lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Kaikki haastattelut ovat strukturoituja.
  • Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen observointi kuulemistilanteessa.
  • Vanhempien ja lasten osuuksien kirjaaminen
  • Valmiiden kirjallisten tuotosten tarkistuttaminen asianosaisilta (vain asianosaisten osuus, isän näkemys isältä, äidin äidiltä. Korjataan asiavirheet.
  • Olosuhdeselvitysluonnoksen laatiminen

Vanhempien kuulemisissa painotetaan aina sovintoratkaisun mahdollisuutta.

Asiakirjassa otetaan kanta siihen, miten lapsen huoltajuus, asuminen ja tapaamisoikeudet tulisi selvityksen laatijan mukaan järjestää.

Olosuhdeselvitys tehdään aina läheisessä yhteistyössä sosiaaliviranomaisen kanssa, joka päättää sen lopullisesta sisällöstä ja vahvistaa sen.

Hinta

3000 – 5000 e/ olosuhdeselvitys.

Huom ! Vanhempien kuulemisissa painotetaan aina sovintoratkaisun mahdollisuutta. Siksi selvitysprosessi päättyykin usein vanhempien sovintoratkaisuun (lapsen huolto- ja tapaamisoikeussopimukseen). Tällöin olosuhdeselvitystä ei tarvita. Tässä tapauksessa MoniSos laskuttaa vain 65 % täydestä hinnasta. Mikäli asia riitaantuu uudelleen vuoden sisällä LHT-sopimuksesta, MoniSos jatkaa prosessia laskuttaen tällöin loput 35% olosuhdeselvityksen tekemisen täydestä hinnasta.