Palvelujen tuottaminen käytännössä

MoniSosilla on toimilupa (ratkaisu) sekä Keski-Suomen että (osoitteenmuutoksen jälkeen )Pohjois-Suomen AVIlta (ks.Etusivu, ’Toimiluvat’) MoniSos tuottaa virkamiehen sijaistuksen tai avoimen viranhoidon kokonaisuudessaan. Ainoana poikkeuksena tästä on se, ettei yksityinen palveluntuottaja omaa viranomaisen allekirjoitusoikeutta.

MoniSos ei aiheuta muutoksia sosiaalityön arkeen. Käytännössä kaikki asiakirjat tuotetaan viranomaisen allekirjoitusta vaille valmiiksi. Tämä joko hyväksyy asiakirjan tai siihen tehdään kaikki tarvittavat muutokset. Muutoin MoniSos tuottaa palvelun itsenäisesti.