MoniSos-hinta vs. viranomaiskustannukset

Yksityisen palvelun työntekijälle maksettava palkkio vaikuttaa etukäteen suurelta. On kuitenkin muistettava, että kunta maksaa tuon palkkion kokonaan vapaana TEL-maksuista ja muista työntekijäkuluista. Lisäksi MoniSosille maksettavasta palkkiosta vähennetään jokainen työntekijän sairaslomapäivä. Erotus ei loppujen lopuksi ole huomattavan suuri.

Esimerkki laskelmia (lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos)

Esimerkki 1.

MoniSostyöntekijän palkkio* 5500e/kk
Alv. 1320 e/kk
Yhteensä** 6820 €

*Vaihtelee kuntakoon mukaan välillä 5500 e – 6500 e/kk 5-päiväisellä työviikolla
**Lisäkuluna vielä vaihtelevat km-korvaukset ja majoituskulut

Esimerkki 2.

Sosiaaliviranomaisen kokonaiskustannukset

Sosiaalityöntekijän keskipalkka 3125 €
Muut työantajan kulut 71 % bruttopalkasta 2219 €
Yhteensä 5344 €
Erotus 1476 €

*** Em. kulujen rakenne

  • Kuel,sv-maksu, työttömyysvakuutusmaksu, muut ko. momentin kulut
  • Lomaraha
  • Tehtäväkohtaiset palvelulisät
  • Sairaslomapäivät (k.a sosiaaliviranomaisilla 13,5 pv/kalenterivuosi)
  • Työterveydenhuolto