Hinnasto ja kust.vert.

Huom! Hinnat alustavia

Avoimen viran hoito/sijaistaminenalk. 5000 €/kk
Olosuhdeselvitys*alk. 3000 €
Huostaanottoasiakirjan valmistelualk. 2500 €
Sosiaaliasiamies palvelutVälimiespalveluVastineen laadintaKuntakoon muk. ks. esittelysivualk. 1000 e2500 €
LastensuojelusuunnitelmaHinta erikseen neuvotellen
Lisäksi velotetaan matka- ja majoituskulut

* Mikäli vanhemmat pääsevät sopimukseen selvitystä tehtäessä, hinta on 65 % koko selvityksenhinnasta. Mikäli vanhemmat riitauttavat asian uudelleen vuoden sisällä sopimuksesta MoniSos jatkaa tarvittaessa olosuhdeselvityksen tekoa loppuhinnalla 35 %. Kaikista muistakin sosiaalialan tehtävistä voidaan neuvotella !

Palvelun hinta vs. viranomaiskustannukset

Yksityisen palvelun työntekijälle maksettava palkkio vaikuttaa suurelta. On muistettava, että kunta maksaa tuon palkkion kokonaan vapaana TEL-maksuista ja muista työntekijäkuluista. Lisäksi MoniSosille maksettavasta palkkiosta vähennetään jokainen työntekijän sairaslomapäivä. Erotus ei loppujen lopuksi ole huomattavan suuri.

Esimerkki laskelma (lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos)

Esimerkki 1.

MoniSosin työntekijän kulut
MoniSostyöntekijän palkkio*5000e/kk
Alv.1200e
Yhteensä**6200€

*Vaihtelee kuntakoon mukaan välillä 4000 e – 7000 e/kk **Lisäkuluna vielä vaihtelevat km-korvaukset ja majoituskulut

 Sosiaaliviranomaisen kokonaiskustannukset
Sosiaalityöntekijän keskipalkka2963 €
Muut työantajan kulut 71 % bruttopalkasta *2138 €
Yhteensä5081 €
Erotus 1119 €

Em. kulujen rakenne

  • Kuel,sv-maksu, työttömyysvakuutusmaksu, muut ko. momentin kulut
  • Lomaraha
  • Tehtäväkohtaiset palvelulisät
  • Sairaslomapäivät (k.a sosiaaliviranomaisilla 13,5 pv/kalenterivuosi)
  • Työterveydenhuolto
  •  Yms.