Hinnasto ja kust.vert.

Palvelun hinta vs. viranomaiskustannukset

Yksityisen palvelun työntekijälle maksettava palkkio vaikuttaa suurelta. On muistettava, että kunta maksaa tuon palkkion kokonaan vapaana TEL-maksuista ja muista työntekijäkuluista. Lisäksi MoniSosille maksettavasta palkkiosta vähennetään jokainen työntekijän sairaslomapäivä. Erotus ei loppujen lopuksi ole huomattavan suuri.

Esimerkki laskelma (lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos)

Esimerkki 1.

MoniSosin työntekijän kulut

5 – päiväinen työviikko

Työntekijän palkkio 6200 €

Alv.  1488 €

Yht. 7688 €*

 

4 – päiväinen työviikko

Työntekijän palkkio (kerroin 0,84) 5208 €

Alv. 1249,92 €

Yht. 6457,92 €*

 

3 – päiväinen työviikko

Työntekijän palkkio (kerroin 0,66) 4092 €

Alv. 982,08

Yht. 5074,08 €*

 

2 – päiväinen työviikko 

Työntekijän palkkio (kerroin 0,50) 3100 €

Alv. 744 €

Yht. 3144 €*


*Lisäkuluna vielä vaihtelevat km-korvaukset ja majoituskulut

 Sosiaaliviranomaisen kokonaiskustannukset

Sosiaalityöntekijän keskipalkka

 3495 €

Muut työantajan kulut 71 % bruttopalkasta *

2481,45 €

Yhteensä

5976,45 €

 

 

Erotus Monisos-työntekijän palkkioon (MoniSospalkkio – Viranomaispalkkakulut)

5- päiväinen työviikko: 7688-5976,45 = 1711,55€

4- päiväinen työviikko 6457,92 – 5976,45 = 481,47€

3- päiväinen työviikko 5074,08 – 5976,45 = -902,37€

2- päiväinen työviikko 3144 – 5976,45  = -2832,45€

 

* Em. kulujen rakenne

  • Kuel,sv-maksu, työttömyysvakuutusmaksu, muut ko. momentin kulut
  • Lomaraha
  • Tehtäväkohtaiset palvelulisät
  • Sairaslomapäivät (k.a sosiaaliviranomaisilla 13,5 pv/kalenterivuosi)
  • Työterveydenhuolto
  •  Yms.

 

! Hinnat alustavia

   
Olosuhdeselvitys* alk. 3000 €
Huostaanottoasiakirjan valmistelu alk. 2500 €
Sosiaaliasiamies palvelut/Välimiespalvelu/Vastineen laadinta Hinta erikseen neuvotellen
Hyvinvointisuunnitelman laatiminen Hinta erikseen neuvotellen
Lisäksi velotetaan matka- ja majoituskulut

* Mikäli vanhemmat pääsevät sopimukseen selvitystä tehtäessä, hinta on 65 % koko selvityksenhinnasta. Mikäli vanhemmat riitauttavat asian uudelleen vuoden sisällä sopimuksesta MoniSos jatkaa tarvittaessa olosuhdeselvityksen tekoa loppuhinnalla 35 %. Kaikista muistakin sosiaalialan tehtävistä voidaan neuvotella !