Avoimen viranhoito/sijaisuudet/asiakasruuhkan purkaminen

Avoimen viran täyttö valintaprosesseineen voi viedä kuukausiakin aikaa. Lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on vaikeaa löytää työntekijää. Niinpä pidemmät sairaslomat ja äitiyslomat aiheuttavat usein työtehtävien siirtymisen muille sosiaalityöntekijöille luoden lisätyöpainetta. Silti uusi työntekijä aloittaa usein kovassa asiakaspaineessa.

MoniSos tuottaa avun siirtymä – ja muutosvaiheen resurssivajauksiin tai työruuhkan purkuun perusturvajohtajille, lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, lastenvalvojille sekä toimeentulotuessa.

Hinta

Kokopäivätyö alkaen 6200 e/kk.  MoniSos tekee myös osaikaisia töitä 2 – 4 päiväisin työviikoin, jolloin hinta laskee. Katso vertailu MoniSos:n palvelujen kustannuksista verrattuna viranomaiskustannuksiin !  Palvelu sisältää  “puhtaan pöydän – takuun” ts. rästiin jääneitä työtehtäviä ei jää ostopalvelusopimuksen päättyessä tai MoniSos tekee rästiin jääneet työt tarvittaessa veloituksetta .

HUOM ! MoniSos voi lähettää Sinulle valmiin ostopalvelusopimusluonnoksen tarkisteltavaksi.

 Viranomaisen päätöksentekovallasta

Yksityinen palveluntuottaja ei voi käyttää viranomaisille kuuluvaa päätöksentekovaltaa. MoniSos hoitaa toimiston arjen asiakastapaamisineen, mutta päätökset tekee aina viranomainen. MoniSos tekee tarvittaessa päätösluonnoksia. Joskus päätösten valmistelukin voi sisältää viranomaiselle kuuluvaa vallankäyttöä. Menettelystä tällaisissa asiakastapauksissa neuvotellaan aina hyvissä ajoin viranomaisen kanssa.

 

Palvelun hinta vs. viranomaiskustannukset

Yksityisen palvelun työntekijälle maksettava palkkio vaikuttaa suurelta. On muistettava, että kunta maksaa tuon palkkion kokonaan vapaana TEL-maksuista ja muista työntekijäkuluista. Lisäksi MoniSosille maksettavasta palkkiosta vähennetään jokainen työntekijän sairaslomapäivä. Erotus ei loppujen lopuksi ole huomattavan suuri.

Esimerkki laskelma (lähde: Kunnallinen työmarkkinalaitos)

Esimerkki 1.

MoniSosin työntekijän kulut

5 – päiväinen työviikko

Työntekijän palkkio 6200 €

Alv.  1488 €

Yht. 7688 €*

 

4 – päiväinen työviikko

Työntekijän palkkio (kerroin 0,84) 5208 €

Alv. 1249,92 €

Yht. 6457,92 €*

 

3 – päiväinen työviikko

Työntekijän palkkio (kerroin 0,66) 4092 €

Alv. 982,08

Yht. 5074,08 €*

 

2 – päiväinen työviikko 

Työntekijän palkkio (kerroin 0,50) 3100 €

Alv. 744 €

Yht. 3144 €*


*Lisäkuluna vielä vaihtelevat km-korvaukset ja majoituskulut

 Sosiaaliviranomaisen kokonaiskustannukset

Sosiaalityöntekijän keskipalkka

 3495 €

Muut työantajan kulut 71 % bruttopalkasta *

2481,45 €

Yhteensä

5976,45 €

 

 

Erotus Monisos-työntekijän palkkioon (MoniSospalkkio – Viranomaispalkkakulut)

5- päiväinen työviikko: 7688-5976,45 = 1711,55€

4- päiväinen työviikko 6457,92 – 5976,45 = 481,47€

3- päiväinen työviikko 5074,08 – 5976,45 = -902,37€

2- päiväinen työviikko 3144 – 5976,45  = -2832,45€

 

* Em. kulujen rakenne

  • Kuel,sv-maksu, työttömyysvakuutusmaksu, muut ko. momentin kulut
  • Lomaraha
  • Tehtäväkohtaiset palvelulisät
  • Sairaslomapäivät (k.a sosiaaliviranomaisilla 13,5 pv/kalenterivuosi)
  • Työterveydenhuolto
  •  Yms.